کوره آزمایشگاهی حمام نمک

کوره حمام نمک آزمایشگاهی

مشخصات عمومی کوره آزمایشگاهی حمام نمک :

  • کوره الکتریکی استوانه ای  با المنت های اسپیرال کانتال سوئد
  • جداره داخلی از جنس بردهای سرامیکی و بلوک های ایزوله
  • PID کنترل قابل برنامه ریزی از سریال PC با قابلیت های ویژه
  • سازه مبله با رنگ الکترواستاتیک

گالری کوره آزمایشگاهی حمام نمک :

Labratory Salt Bath FurnaceA

Tags: حمام نمک کوره حمام نمک