خطوط عملیات حرارتی

تمامی عکس ها متعلق به تولیدات گروه صنعتی آترا میباشد , هرگونه کپی برداری از آنها پیگیری قضایی را به دنبال دارد

خط عملیات حرارتی کویینچ تمپرمولتی سایز کپسول های CNG

خط عملیات حرارتی کویینچ تمپرمولتی سایز کپسول های CNG

خط تمام اتوماتیک کویینچ تمپر قطعات خودرویی

خط تمام اتوماتیک کویینچ تمپر قطعات خودرویی

خط پیشگرم بلوک ضایعات آهنی با ظرفیت 20 تن بر ساعت

خط پیشگرم بلوک ضایعات آهنی با ظرفیت 20 تن بر ساعت

خط عملیات حرارتی پخت پوشش داکرومات با 3 زون حرارتی

خط عملیات حرارتی پخت پوشش داکرومات با 3 زون حرارتی

Tags: خط عملیات حرارتی صنعتی خط داکرومات خط پخت رنگ