مشتریان

برخی از مشتریان ما که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم...

ایران خودرو

ایران خودرو

گروه صنعتی سایپا

گروه صنعتی سایپا

گروه صنعتی کروز

گروه صنعتی کروز

گروه صنعتی مپنا

گروه صنعتی مپنا

صنایع غذایی کاله

صنایع غذایی کاله

شرکت قطعات محوری خراسان

شرکت قطعات محوری خراسان

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

شرکت انتقال گاز ایران

شرکت انتقال گاز ایران

DANIELI دنیلی

DANIELI دنیلی

میراث فرهنگی و صنایع دستی

میراث فرهنگی و صنایع دستی

شرکت OTECH

شرکت OTECH

پتروشیمی مارون

پتروشیمی مارون

گروه صنعتی بارز

گروه صنعتی بارز

پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگاه صنعت نفت

صنایع توربین جنوب

صنایع توربین جنوب

پژوهشگاه پتروشیمی و پلیمر ایران

پژوهشگاه پتروشیمی و پلیمر ایران

سازمان جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی