کوره آزمایشگاهی حمام نمک

کوره آزمایشگاهی حمام نمکمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل – دوگانه سوز (…