ارزیابی خدمات پس از فروش

میزان رضایت شما از برخورد پرسنل خدمات پس از فروش ؟
لطفا میزان رضایت خود را از برخورد پرسنل بخش خدمات پس از فروش از زمان برقراری ارتباط تا زمان دریافت و پایان خدمات را در این بخش اعلام بفرمایید
یک گزینه را انتخاب کنید
میزان رضایت شما از خدمات انجام شده؟
لطفا میزان رضایت خود را از قیمت ها و هزینه های پرداختی را در این بخش اعلام بفرمایید
یک گزینه را انتخاب کنید
آیا از سمت پرسنل آترا درخواست یا پیشنهاد غیر متعارف داشتید ؟ ( توضیحات پایین گزینه ها )
منظور درخواست های غیر متعارف سازمانی شامل درخواست وجه اضافه , ارایه شماره شخصی , پیشنهاد واگذاری کار و امور محوله به شخص یا اشخاص خارج سازمان و از این قبیل اقدامات میباشد.
یک گزینه را انتخاب کنید
آیا از هزینه و قیمت پرداختی بابت دریافت خدمات مورد نیاز خود راضی هستید ؟
یک گزینه را انتخاب کنید
رضایت کلی از نحوه خدمات پس از فروش ؟
میزان رضایت از کل پروسه دریافت خدمات پس از فروش گروه صنعتی آترا را در این بخش اعلام بفرمایید
یک گزینه را انتخاب کنید
پیشنهادات , نظرات و انتقادات
این فیلد را پر کنید
آپلود فایل
در صورت نیاز به توضیح توسط تصویر , فیلم از این قسمت استفاده کنید. (حداکثر حجم:50MB)
این فیلد را پر کنید

نتایج این نظر سنجی به صورت مستقیم توسط مدیریت بررسی میگردد.

با تشکر از زمانی که در اختیار ما قرار دادید امیدواریم در دیدار بعدی با شما حس رضایتمندی را به سطوح بالاتری ببریم.

با احترام - مدیریت دپارتمان خدمات پس از فروش گروه صنعتی آترا