کوره های آزمایشگاهی با گردش هوا گازسوز

کوره های آزمایشگاهی با گردش هوای گرم گازسوزمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل…