کوره های آزمایشگاهی تیوبی افقی

کوره های تیوبی آزمایشگاهی افقیمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل – دوگانه سوز…