کوره های آزمایشگاهی تحت زاویه

کوره های تحت زاویه (دلخواه) آزمایشگاهیمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل – دوگانه…