کوره های آزمایشگاهی تیوبی عمودی

کوره های تیوبی آزمایشگاهی عمودیمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل – دوگانه سوز…