کوره های آزمایشگاهی تیوبی خاص

کوره های تیوبی خاص آزمایشگاهی (طبق درخواست خریدار)مشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل…