خط تمام اتوماتیک کویینچ تمپر قطعات خودرویی

خطوط عملیات حرارتی

خطوط عملیات حرارتی - تمام اتوماتیکخط عملیات حرارتی کویینچ تمپرمولتی سایز کپسول های CNGخط تمام اتوماتیک کویینچ تمپر قطعات خودروییخط پیشگرم بلوک ضایعات آهنی با ظرفیت 20 تن بر ساعتخط…