خط تمام اتوماتیک کویینچ تمپر قطعات خودرویی

خطوط عملیات حرارتی

خطوط عملیات حرارتی - تمام اتوماتیکخط عملیات حرارتی کویینچ تمپرمولتی سایز کپسول های CNGخط تمام اتوماتیک کویینچ تمپر قطعات خودروییخط پیشگرم بلوک ضایعات آهنی با ظرفیت 20 تن بر ساعتخط…

کوره های صنعتی پیوسته (کانتینوس)

کوره های صنعتی با عملکرد پیوسته (کانتینوس - continuous)مشخصات عمومی سیستم حرارتی:  الکتریکی –  گازسوز/گازوئیل سوز –  دوگانه سوز (الکتریکی-گازسوز) طراحی کوره های پیوسته با توجه به نوع قطعات و…