کوره حمام نمک صنعتی
کوره حمام نمک صنعتی

کوره های صنعتی حمام نمک

کوره صنعتی حمام نمکمشخصات عمومی -کوره حمام نمک صنعتی دمای کارکرد دائم تا 1100 درجه سانتیگراد بوته ی استنلس استیل نسوز 1.4841  بهلر آلمان یا اسپانیا با کف محدب فرم…