کوره های صنعتی خاص

کوره های صنعتی خاص (طبق درخواست مشتری)گــــروه صــــنعتی آتـــــرا افتخار دارد با طراحی , مشاوره , ساخت و overhaul پیــچیده تـــرین و خـــاص تـــرین کوره های صنعتی سنگین , کوره…