کوره های صنعتی اطاقکی و واگنی

کوره های صنعتی اطاقکی و واگنیمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل – دوگانه…